حوادث | انتظامی
زن افغان كه با جابه‌جا كردن طلاهاي بدلي با طلاي واقعي دست به سرقت از طلافروشي‌هاي شهر ري مي‌زد با هوشياري يكي از مالباختگان بازداشت شدند.
خواننده زيرزميني كه سال گذشته به انگيزه سرقت با همدستي دوستش مرتكب قتل پسر آهنگساز و صدابردار در استوديو ضبط صدا شده بود، محاكمه شد.
دختر دانشجو وقتي به دعوت خواستگارش قدم به محل قرار گذاشت متوجه نيتي شوم شد و از محل فرار كرد.