روايتی تكان‌دهنده از فاضلاب‌هایی كه به سفره غذای ما، باز می‌گردند.
میزگرد رسانه ای «تحلیلی بر چهارشنبه سوری» با حضور دکتر نقیب السادات، دکتر بیات، دکتر حامد اکبری.
همه ساله با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، عده‌ای از افراد دچار حادثه‌های ناگواری می‌شوند که گاه تا آخر عمر برای آن‌ها یادآور خاطره تلخی خواهد بود.
همه ساله با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، عده‌ای از افراد دچار حادثه‌های ناگواری می‌شوند که گاه تا آخر عمر برای آن‌ها یادآور خاطره تلخی خواهد بود.
دو خواهر یتیمی که با بیماری سرطان، تنها با ماهی دویست هزار تومان زندگی می کنند!
۸